HƯỚNG DẪN TẠO ẢNH CHỮ KÍ TRÊN eOFFICE

Các bước hướng dẫn để có thể tự làm ảnh chữ ký cá nhân trên hệ thống FLC eOffice. Việc này chỉ làm 1 lần khi bạn mới sử dụng eoffice hoặc thực hiện khi bạn muốn thay đổi/sửa chữ ký

Bước 1: Tạo ảnh chữ kí

 • Chụp ảnh chữ kí của người dung và save ra dạng ảnh (JPG, PNG….)
 • Mẹo: Tốt nhất scan được chữ kí và save ra dạng ảnh để có ảnh chữ ký đẹp và sắc nét nhất
 • Nên dùng bút mầu xanh, loại nét to, đậm

Bước 2: Mở ảnh để edit

 • Truy cập trang: https://pixlr.com/editor/
 • Mở ảnh: vào menu File -> Open image… -> chọn ảnh chữ kí đã lưu trên máy tính
 • Mẹo: Nếu trình duyệt hỏi cho phép chạy flash thì hãy accept

Bước 3: Xoá nền ảnh chữ kí (image background)

 • Zoom to ảnh lên bằng cách lăn chuột giữa và kéo khung ảnh cho to
 • Chọn Wand tool từ thanh công cụ
 • Click vào khoảng trắng của ảnh
 • Ấn nút Delete để xoá nền ảnh
 • Tiếp tục zoom to và click vào phần bên trong chưa được xoá (VD: phần đầu của chữ h, g, e, o, a….) rồi ấn nút delete để xoá

Bước 4: Cắt ảnh theo tỉ lệ 3:2

 • Zoom lại ảnh về bình thường bằng cách lăn chuột giữa
 • Chọn Crop tool từ thanh công cụ
 • Chọn ConstraintAspect ratio, width = 3, height = 2 như hình dưới đây
 • Click vào ảnh và kéo sao cho bao hết ảnh. Có thể di chuyển khung cắt ảnh sao cho bao hết ảnh
 • Ấn Enter để cắt ảnh

Bước 5: Chỉnh sửa kích thước ảnh về size chuẩn

 • Vào menu Image à Image size….
 • Nhập vào withd = 260 (heigh tự động file 174) như hình dưới đây

Bước 6: Ghi lại ảnh

 • Vào menu File à Save
 • Chọn kiểu ảnh là PNG, trong suốt như hình dưới đây, không được chọn kiểu khác
 • Click OK
 • Chọn thư mục lưu lại ảnh

Bước 7: Chèn thêm tên

 • Click icon chữ A
 • Click vào cuối ảnh chữ kí, nhập tên vào. Sau đó format như sau:

+Font: Time New Rowman

+Style: Bold/Italic

 • Sau đó SAVE vào File trên máy tính của bạn
 • MẸO: nên đặt tên file thêm tiền tố COTEN vào để phân biệt với ảnh ko tên.

Bước 8: Up lên phần mềm

 • Đăng nhập bằng account của bạn
 • Vào Hình Avatar của account góc phải-trên cửa sổ -> mục Hồ sơ cá nhân -> Bấm nút Thêm mới ảnh chữ ký
 • Click nut “Chọn ảnh”
 • Upload ảnh chữ ký vừa sửa ở trên
 • Click “Ghi lại” là xong

About the Author: minhnd2@flc.vn

You might like