Hướng dẫn sử dụng hệ thống Báo cáo tuần online tại FLC

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Báo cáo tuần online , sẽ chính thức áp dụng từ ngày 5/4/2019 tại các Ban, Phòng khối VP Tập đoàn FLC

 

 

About the Author: minhnd2@flc.vn

You might like