Cẩm nang CNTT

Những phần mềm khôi phục dữ liệu trên máy tính hiệu quả

Có nhiều chương trình khôi phục dữ liệu miễn phí có thể khôi phục các tập tin vô tình bị xóa. Các chương trình... Read more »

Sửa lỗi wifi bị gạch chéo X màu đỏ không kết nối được

Hiện tại Windows không em không thể kết nối Internet được bằng Wifi. Em mò mãi mà không biết nguyên nhân tại sao. Anh... Read more »