Quy định

Quy định về sử dụng máy tính

Một số quy định về việc sử dụng máy tính trong công ty: Không được phép tự ý cài đặt thêm hoặc gỡ bỏ... Read more »

Quy định quyền truy cập các thư mục trên ổ chung

Quy định quyền truy cập các thư mục trên ổ chung: Không được phép ghi các dự liệu không phục vụ công việc. Không... Read more »