Tin tức công nghệ

Loyalty góc nhìn marketing cần biết

1.   Customer (loyalty) program là gì? Customer loyalty program (chương trình khách hàng trung thành) có thể được định nghĩa chung là tất cả... Read more »

[Infographic] Đánh giá & So sánh các giải pháp ERP hàng đầu 2019

Panorama vừa công bố danh sách những nhà cung cấp giải pháp ERP hàng đầu thế giới. Không gì đáng ngạc nhiên là những thương hiệu... Read more »