Phòng CNTT và đối tác bắt đầu triển khai đào tạo cho các đơn vị của Tập đoàn để sử dụng thành thạo giải pháp E-Office của đối tác.

Có 03 đơn vị được tham gia đầu tiên là Văn phòng Tập đoàn, công ty thành viên FMart và Văn phòng Công ty Hàng không Tre Việt.

Đây là một hệ thống quản lý, trình/duyệt văn bản qua trình duyệt web và ứng dụng di động, thay thế hoàn toàn văn bản giấy, đặc biệt cho nhu cầu trình-duyệt văn bản nội bộ trong Tập đoàn và tại mỗi Công ty thành viên.

Hệ thống cũng hỗ trợ các tính năng liên quan khác như giao việc, tìm kiếm thư viện văn bản/quyết định/quy trình, lịch làm việc, đăng ký phòng họp, theo dõi và tính toán KPI. 

Do hỗ trợ luồng trình ký từ chuyên viên soạn thảo tới Lãnh đạo Tập đoàn/Lãnh đạo đơn vị, hệ thống sẽ phục vụ toàn bộ account cho các Lãnh đạo và nhân viên của FLC. Có thể đăng nhập bằng username/password email @flc.vn, @f-mart.vn,…

Hình ảnh buổi đào tạo E-Office

Đây là một hệ thống phần mềm thương mại, đã triển khai tại nhiều đơn vị và cơ quan lớn. Có các chức năng đa dạng, đặc biệt có hỗ trợ ứng dụng di động riêng là yêu cầu tiên quyết khi lựa chọn giải pháp cho FLC.

Trong giai đoạn 1, FLC sẽ sử dụng các chức năng của phần mềm thương mại phiên bản mới nhất. Trong giai đoạn 2, đối tác sẽ tiếp nhận một số yêu cầu để điều chỉnh phần mềm (nếu có), và bổ sung các chức năng theo yêu cầu.

Phòng CNTT FLC