Khi vào công ty bạn sẽ được giao 1 user với đuôi là @flc.vn với mật khẩu mặc đinh là abcd@1234. User này để xác nhận bạn là người trong công ty và hỗ trợ trong công việc của bạn như mail, đăng nhập vào máy tính, sử dụng wifi… Mặc định khi đăng nhập lần đầu tiên hệ thống sẽ bắt buộc bạn đổi mật khẩu.

Quy tắc về đặt mật khẩu cho tài khoản

 1. Mật khẩu không chứa một từ nào trong tên của Người dùng mà từ đó có trên 2 ký tự.
 2. Độ dài mật khẩu tối thiểu 8 ký tự.
 3. Đáp ứng 3 trong 4 yêu cầu sau:
  • Có chữ in hoa (A,B,C…);
  • Có chữ thường (a,b,c…);
  • Có chữ số (0..9);
  • Có ký tự đặc biệt ngoài bảng chữ cái (!,@,?…).

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu đã đổi hoặc gặp sự cố gì về tài khoản vui lòng liên hệ với bộ phận IT công ty để được hỗ trợ.

Xem thông tin liên hệ tại đây.