Bạn đã từng dùng ứng dụng chống virus cho thiết bị Android và đánh giá chứng thế nào? Chứ AV-Comparatives – tổ chức chuyên kiểm tra và đánh giá phần mềm chống virus, đã thử nghiệm 250 ứng dụng chống virus cho Android nhưng chỉ có 80 trong số đó vượt qua các tiêu chuẩn cơ bản.
Như vậy có nghĩa là chỉ dưới 1/3 ứng dụng chống virus trên Android là hoạt động đúng khả năng của nó. Đây được xem là một điều khiến nhiều người lo lắng khi mà họ xem phần mềm chống virus là cần thiết để bảo mật thiết bị Android.

AV-Comparatives cho biết trong một số trường hợp các ứng dụng chống virus không thực sự quét mã ứng dụng. Các ứng dụng vượt qua bài đánh giá bao gồm những thương hiệu quen thuộc và lớn như AVG, Kaspersky, McAfee và Symantec có thể nắm bắt mọi thứ.

Còn những ứng dụng thất bại hầu hết được viết bởi các nhà phát triển nghiệp dư hoặc từ các công ty không tập trung vào bảo mật. Các ứng dụng chống phần mềm độc hại từ 32 nhà cung cấp trong thử nghiệm đã biến mất trong hai tháng kể từ khi thử nghiệm diễn ra vào tháng 1/2019.

Nguồn: Engadget