Khi đăng nhập và sử dụng máy tính của công ty bạn sẽ được kết nối với các ổ chung. Các  ổ chung này phục vụ cho công tác làm việc của công ty, cá nhân và phòng ban. Trường hợp ổ chung không được kết nối ( hiện dấu gạch chéo ) bạn vui lòng thực hiện theo những thao tác sau để khắc phục.

Bước 1: Bạn click chuột phải vào thư mục ổ chung và chọn Disconnect.

Bước 2: Restart lại máy tính.

Trường hợp bạn làm theo hướng dẫn trên mà không được vui lòng liên hệ về phòng Công nghệ thông tin tập đoàn để được trợ giúp.