Link tải phần mềm thường dùng

STT Tên phần mềm Link tải về
1

Phần mềm họp trực tuyến Polycom REALPRESENCE DESKTOP

2 Viber cho máy tính
3 UniKey cho máy tính
4 Foxit Reader (Phần mềm tạo, chỉnh sửa & đọc file PDF)
5 WinRAR 5.61 (Phần mềm nén, giải nén file RAR, ZIP)
6 Trình duyệt Google Chrome