Trình tạo mã QR CODE

Tạo một business card - danh thiếp và kết hợp với QR code để lưu thông tin trên danh thiếp vào danh bạ điện thoại mà không cần phải nhập liệu, điều này hạn chế được việc nhập sai và lưu được nhiều thông tin hơn, đặc biệt là không phải nhập bất cứ từ nào cả.

QR CODE Trả về