1. Phạm vi áp dụng

Đến tháng 12/2019, đang áp dụng tại:
1. FLC Hạ Long (khu vực công cộng)
2. FLC Sầm Sơn (khu vực công cộng)
3. Đang thử nghiệm tại Khu văn phòng 265 Cầu Giấy của FLC (khu vực công cộng và làm việc)

2. Quy chuẩn quảng cáo ảnh tĩnh

Link demo: http://connect.awing.vn/Monitor/PreviewLogin/5177111901356425683

3 nội dung chuẩn bị cho quảng cáo ảnh tĩnh:

1.Ảnh 1: Logo vuông hoặc ngang (không bắt buộc)
2.Ảnh 2: Banner
3.Link website, landingpage hoặc facebook page

Quy chuẩn quảng cáo ảnh tĩnh

3. Quy chuẩn video

Link demo: http://connect.awing.vn/Monitor/PreviewLogin/5554941201793076743

3 nội dung chuẩn bị cho quảng cáo video:
1.Ảnh 1: Logo vuông hoặc ngang (không bắt buộc)
2.File video theo quy chuẩn
3.Link website, landingpage hoặc facebook page

Quy chuẩn quảng cáo video

4. Thông tin thêm

Dự kiến khoảng từ tháng 1-2/2020, Trung tâm CNTT Tập đoàn sẽ mở rộng phạm vi quảng cáo trên WIFI Guest tại tòa nhà 265 Cầu Giấy và 5 Lê Đức Thọ, để các công ty thành viên có thêm 1 kênh quảng bá sản phẩm dịch vụ, và cả các thông tin truyền thông nội bộ tại chính khu văn phòng của FLC.

Trong tháng 1-2/2020, TTCNTT sẽ cập nhật form yêu cầu chiến dịch để các đơn vị có thể book các chiến dịch quảng cáo cao cấp hơn như video, slide, text matching, survey, HTML.. tại địa chỉ: https://it.flc.vn/flc-online-marketing

Các vấn đề cần hỗ trợ, mời báo tại Kênh Viber hỗ trợ của IT Tập đoàn: https://qrgo.page.link/ntemF