Một số quy định về việc sử dụng máy tính trong công ty:

  1. Không được phép tự ý cài đặt thêm hoặc gỡ bỏ các phần mềm.
  2. Không tự ý tháo, lắp thêm linh kiện, mở các bộ phận.
  3. Luôn lock tài khoản máy tính khi rời khỏi ví trí làm việc.

Chú ý: Việc luôn lock tài khoản khi rời khỏi vị trí là rất cần thiết, điều này giúp bảo vệ cho chính bạn và cũng như lợi ích của công ty.

Quy định về cổng cắm USB trên máy tính

Để đảm bảo an bảo mật an toàn dữ liệu chúng tôi khóa cổng cắm usb trên máy tính của công ty. Nếu bạn cần gửi một dữ liệu công việc cần sử dụng usb vui lòng liên hệ với phòng công nghệ thông tin công ty. Chúng tôi sẽ cử người trợ giúp cũng như trực tiếp kiểm tra thông tin được copy trong usb. Một điều quan trong, bạn sẽ chịu trách nhiệm về an toàn thông tin khi được hỗ trợ sử dụng usb.