Quy định về sử dụng tài khoản email công ty:

  1. Email chỉ sử dụng cho mục đích công việc.
  2. Sử dụng công cụ Microsoft Outlook hoặc phần mềm khác đã kiểm duyệt.
  3. Tối đa dung lượng lưu trữ 5Gb, gửi đi 15Mb, nhận về 25Mb.
  4. Tuyệt đối không dùng email công ty để phát tán nội dung xấu.
  5. Phát hiện dấu hiệu bất thường trong nội dung thư điện tử vui lòng báo cho phòng CNTT.
  6. Khóa tài khoản khi: Dấu hiệu bất thường, nghỉ việc

Mọi thắc mắc xin gửi về phòng Công nghệ thông tin tập đoàn FLC.