Vai trò truyền thống của Giám đốc tài chính (CFO) được mô tả đơn giản như người đứng đầu bộ phận kế toán. Khi các công ty chuyển tiếp sang kỷ nguyên số, vai trò của CFO mang tính chiến lược hơn với mục tiêu cải thiện hiệu suất chung của cả công ty. Công nghệ đã mang lại cho CFO khả năng làm nhiều hơn với nguồn lực ít hơn, thúc đẩy chiến lược của toàn bộ doanh nghiệp, cải thiện cái nhìn sâu sắc về các thị trường và cơ hội mới, quản trị tốt hơn và đáp ứng các tiêu chuẩn kế toán mới một cách linh hoạt hơn.

Cloud giúp ích gì cho CFO?

Hiệu quả công việc cao hơn

Công nghệ đã mở ra các khả năng mới để truy cập dữ liệu ở mọi lúc và mọi nơi. Hầu hết các ứng dụng công nghệ hiện tại được cung cấp qua Cloud chỉ yêu cầu trình duyệt và kết nối internet để sử dụng. Các ứng dụng quản lý kinh doanh có thể kết nối tại văn phòng, ở nhà hay thậm chí qua thiết bị di động.

Các ứng dụng Cloud rất tuyệt vời cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì yêu cầu ít tài nguyên hơn. Chúng không yêu cầu phòng công nghệ thông tin lớn để duy trì và thường ít tốn kém hơn so với các giải pháp truyền thống trong 3 năm đầu. Cuối cùng, bởi vì các ứng dụng Cloud đồng bộ hóa trong thời gian thực, chúng giúp tinh gọn hóa doanh nghiệp bằng cách loại bỏ các nỗ lực trùng lặp hoặc dư thừa.

Nhiều thông tin hơn

Hiểu biết sâu sắc hơn là một lợi ích khác của công nghệ Cloud, giúp các CFO tận dụng được lợi thế của các thị trường và cơ hội mới. Với các ứng dụng kinh doanh Cloud, các trường có thể dễ dàng được thêm vào để nắm bắt đúng dữ liệu. Những trường này có thể được đưa vào trong bất kỳ báo cáo nào và chạy thời gian thực ở cấp độ doanh nghiệp. Bất kỳ ai trong tổ chức cũng có thể chia nhỏ dữ liệu thành định dạng giúp công việc của họ. Với cái nhìn sâu sắc hơn, CFO có thể thâm nhập vào các thị trường mới và khám phá các cơ hội mới được hỗ trợ bởi dữ liệu trong thời gian thực.

Định hướng chiến lược

Các công nghệ Cloud cung cấp cho CFO dữ liệu trong thời gian thực để thúc đẩy chiến lược cho cả tổ chức từ trên xuống dưới. Một CFO có thể xem xét lịch sử dữ liệu để hiểu xu hướng và đặt ra các mục tiêu và dự báo. Khi lộ trình được thiết lập, CFO có thể cung cấp đúng tài nguyên để thúc đẩy chiến lược theo phương pháp tiếp cận từ trên xuống, và quản lý cấp dưới có thể đưa ra các đề xuất của riêng họ từ góc nhìn từ dưới lên. Bằng cách giám sát dữ liệu khi nó cập nhật ngay lập tức trong quá trình thực hiện, CFO có thể giúp điều chỉnh và chuyển hướng chiến lược và các nhóm nhanh hơn so với trong quá khứ.

Quản trị tốt hơn

Quản trị tốt hơn là chìa khóa cho bất cứ CFO, và công nghệ Cloud có thể giúp làm rõ và hoàn thiện các quy trình và hồ sơ kinh doanh. Hầu hết các ứng dụng trên Cloud đều có chức năng kiểm tra để biết những thay đổi nào được thực hiện bởi người nào vào thời điểm nào. Chúng cho phép phân biệt các nhiệm vụ mà đúng người thực hiện đúng quy trình. Những công nghệ này cải thiện báo cáo tài chính và thuế, cung cấp cho các cơ quan quản lý bên ngoài sự tự tin trong các dữ liệu được cung cấp.