Hướng dẫn sử dụng chức năng Báo sự cố

Báo sự cố CNTT là chức năng mới vận hành trên website http://it.flc.vn của Phòng CNTT – Tập đoàn FLC nhằm tin học hóa quá trình báo và giải quyết sự cố, giúp quản lý và đánh giá KPI hỗ trợ tốt hơn, tiến tới dần thay thế kênh VIBER truyền thống. Việc sử dụng chức năng Báo sự cố như sau:

1.Đăng nhập

Website it.flc.vn hỗ trợ đăng nhập chung với hệ thống email @flc.vn. Cán bộ Tập đoàn FLC có email @flc.vn có thể đăng nhập bằng username/password email @flc.vn của mình để login và sử dụng tất cả các dịch vụ của website này. (mật khẩu đã được mã hóa bảo mật, Phòng CNTT không xem được nội dung)

Hiện tại website chưa hỗ trợ đăng nhập với các email khác của các công ty thành viên, VD: flcfaros, klf…. Phòng CNTT sẽ nâng cấp chức năng đăng nhập multiAD trong thời gian tới. Trường hợp người dùng từ các đơn vị thành viên này, vẫn có thể sử dụng chức năng Báo sự cố như sau:

Dưới đây là màn hình đăng nhập của Báo sự cố. Đối với ngươi dùng không có @flc.vn, sẽ sử dụng form đăng nhập thứ 2, bạn chỉ cần nêu Tên và EMail chính xác của mình (email cần chính xác để nhận được các thông tin hỗ trợ trực tiếp từ P.CNTT và giúp bạn quản lý tất cả các ticket cũ của mình khi quay lại chức năng này)

2.Báo sự cố

Sau khi đăng nhập bằng @flc.vn hoặc báo Tên/EMail, chương trình đưa bạn vào màn hình Form Báo sự cố như sau

Bạn cần khai báo đầy đủ các trường, đặc biệt là trường ĐƠN VỊ và SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG để Phòng CNTT có thể tới bạn và hỗ trợ. Bạn mô tả lỗi đang gặp phải vào mục Mô tả. Mục này cũng hỗ trợ upload ảnh trong trường hợp bạn cần báo ảnh chụp màn hình hay thiết bị cho P.CNTT

Sau khi Thông báo sự cố, toàn bộ thông tin bạn báo sẽ được lưu dưới dạng 1 ticket Sự cố trên hệ thống (ý nghĩa tương tự như 1 topic trên diễn đàn)

Sau khi thực hiện báo, 1 email kèm link tới ticket của sự cố sẽ gửi đến email của bạn. Link này cho phép bạn quay lại quản lý và thảo luận ticket sự cố của mình

3.Quản lý sự cố

Website it.flc.vn lưu toàn bộ thông tin ticket của bạn, bạn và cán bộ phòng CNTT có thể trao đổi trực tiếp trên website tương tự 1 post của Facebook. Màn hình quản lý ticket sự cố của bạn khi bấm vào link trên như sau:

Trong đó:

  • Box trả lời để bạn hoặc cán bộ P.CNTT thảo luận trên ticket của bạn
  • Trạng thái sự cố: có các mức là Đợi xử lý, Đang xử lý hoặc Hoàn thành. Mức Hoàn thành khi sự cố được giải quyết, và sẽ có 1 email thông báo tới bạn
  • Bạn cũng có thể tự chuyển sang Hoàn thành nếu sự cố đã được tự giải quyết
  • Người được giao: là cán bộ P.CNTT trực tiếp hỗ trợ bạn