Các bước hướng dẫn để có thể tự làm ảnh chữ ký cá nhân trên hệ thống FLC eOffice. Việc này chỉ làm 1 lần khi bạn mới sử dụng eoffice hoặc thực hiện khi bạn muốn thay đổi/sửa chữ ký

Bước 1: Tạo ảnh chữ kí

 • Chụp ảnh chữ kí của người dung và save ra dạng ảnh (JPG, PNG….)
 • Mẹo: Tốt nhất scan được chữ kí và save ra dạng ảnh để có ảnh chữ ký đẹp và sắc nét nhất
 • Nên dùng bút mầu xanh, loại nét to, đậm

Bước 2: Mở ảnh để edit

 • Truy cập trang: https://pixlr.com/editor/
 • Mở ảnh: vào menu File -> Open image… -> chọn ảnh chữ kí đã lưu trên máy tính
 • Mẹo: Nếu trình duyệt hỏi cho phép chạy flash thì hãy accept

Bước 3: Xoá nền ảnh chữ kí (image background)

 • Zoom to ảnh lên bằng cách lăn chuột giữa và kéo khung ảnh cho to
 • Chọn Wand tool từ thanh công cụ
 • Click vào khoảng trắng của ảnh
 • Ấn nút Delete để xoá nền ảnh
 • Tiếp tục zoom to và click vào phần bên trong chưa được xoá (VD: phần đầu của chữ h, g, e, o, a….) rồi ấn nút delete để xoá

Bước 4: Cắt ảnh theo tỉ lệ 3:2

 • Zoom lại ảnh về bình thường bằng cách lăn chuột giữa
 • Chọn Crop tool từ thanh công cụ
 • Chọn ConstraintAspect ratio, width = 3, height = 2 như hình dưới đây
 • Click vào ảnh và kéo sao cho bao hết ảnh. Có thể di chuyển khung cắt ảnh sao cho bao hết ảnh
 • Ấn Enter để cắt ảnh

Bước 5: Chỉnh sửa kích thước ảnh về size chuẩn

 • Vào menu Image à Image size….
 • Nhập vào withd = 260 (heigh tự động file 174) như hình dưới đây

Bước 6: Ghi lại ảnh

 • Vào menu File à Save
 • Chọn kiểu ảnh là PNG, trong suốt như hình dưới đây, không được chọn kiểu khác
 • Click OK
 • Chọn thư mục lưu lại ảnh

Bước 7: Chèn thêm tên

 • Click icon chữ A
 • Click vào cuối ảnh chữ kí, nhập tên vào. Sau đó format như sau:

+Font: Time New Rowman

+Style: Bold/Italic

 • Sau đó SAVE vào File trên máy tính của bạn
 • MẸO: nên đặt tên file thêm tiền tố COTEN vào để phân biệt với ảnh ko tên.

Bước 8: Up lên phần mềm

 • Đăng nhập bằng account của bạn
 • Vào Hình Avatar của account góc phải-trên cửa sổ -> mục Hồ sơ cá nhân -> Bấm nút Thêm mới ảnh chữ ký
 • Click nut “Chọn ảnh”
 • Upload ảnh chữ ký vừa sửa ở trên
 • Click “Ghi lại” là xong