Link tải phần mềm thường dùng

STT Tên phần mềm Link tải về
1 Viber cho máy tính
2 UniKey cho máy tính
3 Foxit Reader – Phần mềm tạo, chỉnh sửa & đọc file PDF
4 WinRAR 5.61 – Phần mềm nén, giải nén file RAR, ZIP
5 Google Chrome cho máy tính