Những lời chúc Giáng sinh (Noel) gửi đến bạn bè, người thân bằng tiếng Anh sẽ tạo nên dấu ấn vô cùng đặc biệt trong lòng người nhận nhân dịp lễ Noel 2018.

1. Love, Peace and Joy came down on earth on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your lives!

Lời dịch: Tình yêu, bình an và niềm vui đã đến trên địa cầu trong lễ Giáng sinh để làm cho bạn hạnh phúc và hân hoan. Chúc cho niềm hạnh phúc tràn ngập cuộc đời bạn.

2. May your Christmas be special and unique as you are! Merry Christmas!

Lời dịch: Chúc Giáng Sinh của bạn cũng đặc biệt và tuyệt vời như bạn vậy.

3. With all good wishes for a brilliant and happy Christmas season. Hope things are going all right with you.

Lời dịch: Gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp cho một mùa Giáng sinh an lành và vui tươi. Cầu mong mọi điều bình an sẽ đến với bạn.

4. Christmas time is here. I hope you have a wonderful New Year. May every day hold happy hours for you.

Giáng sinh đã đến. Tôi chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời. Mong mỗi ngày qua đi sẽ là những giờ khắc hạnh phúc nhất dành cho bạn.

5. Having you as my friend makes me feel as if it is Christmas every day. The warmth and comfort that comes with this season reminds me of you. Merry Christmas!

Có người bạn như cậu khiến mình cảm thấy ngày nào cũng như Giáng sinh. Cảm giác ấm áp và thoải mái của mùa lễ gợi tôi nghĩ về cậu. Chúc mừng Giáng sinh!

6. May your Christmas be filled with special moment, warmth, peace and happiness, the joy of covered ones near, and wishing you all the joys of Christmas and a year of happiness.

Lời dịch: Chúc bạn một Giáng sinh chứa chan những giây phút đặc biệt, bình yên, hạnh phúc, vui vẻ bên người thân. Chúc bạn một mùa Giáng sinh vui và một năm hạnh phúc.

7.Sending the warmest Christmas wishes to you and your family. May God shower his choicest blessings on you and your family this Christmas!

Lời dịch: Gửi đến bạn và gia đình những lời chúc Giáng sinh ấm áp nhất. Xin Chúa ban phúc lành đến bạn và người nhà trong mùa Giáng sinh năm nay.