Trong bài viết này Phòng CNTT sẽ chia sẻ những phím tắt cơ bản, hữu dụng đối với người dùng máy tính Windows. Đây là những phím tắt cơ bản, thường được người dùng máy tính sử dụng nhiều nhất.

Những tổ hợp phím tắt hay khi sử dụng máy tính Windows

Phím tắtHành động
Windows + LĐưa laptop về chế độ Switch User
Windows + EMở nhanh Quick access, xem tập tin & thư mục mở gần nhất
Windows + FMở hộp tìm kiếm
Windows + RMở hộp Run
Windows + PrtScrChụp ảnh màn hình máy tính
Shift + DeleteXóa tập tin ngay mà không đưa vào thùng rác chờ xóa
Alt + BackspaceHủy bỏ thao tác vừa thực hiện trong soạn thảo văn bản (tương đương Ctrl +Z)
Windows + MThu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở, đi đến desktop
Fn + Ctrl phảiThay thế cho menu chuột phải
Alt + TabDi chuyển qua lại giữa các cửa sổ ứng dụng đang mở
Alt + F4Đóng cửa sổ ứng dụng đăng mở, nếu không có ứng dụng nào đang mở thì mở cửa sổ Shut Down Windows
Ctrl + Shift + EscapeMở nhanh Task Manager
Shift + các phím mũi tênBôi đen các dòng khi soạn thảo văn bản
Alt + SpaceMở menu Move, Minimize, Maximize, và Close khi duyệt web

Theo: thuthuattienich.com