Văn phòng Tập đoàn/Trung tâm CNTT xin gửi tới các Anh/Chị Quyết định số 400/2019/QĐ-TGĐ-FLC ngày 05/11/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Về việc Ban hành Quy định sử dụng phần mềm eOffice tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Thông tin chi tiết các Anh/Chị vui lòng xem 2 file đính kèm sau:

Quyết định 400-2019 Ban hành quy định sử dụng phần mêm eOffice tại Công ty

Quy định sử dụng phần mềm eOffice tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC