Quy định quyền truy cập các thư mục trên ổ chung:

  1. Không được phép ghi các dự liệu không phục vụ công việc.
  2. Không được sửa, xóa dữ liệu không phải là của mình.
  3. Chịu trách nhiệm dữ liệu cập nhật về bảo mật thông tin.

Mọi thắc mắc xin gửi về phòng Công nghệ thông tin tập đoàn FLC.