1. Trang web ứng dụng

https://eoffice.flcgroup.vn

hoặc https://eoffice.flc.vn

2. Ứng dụng di động

Phiên bản ứng dụng mới tương thích đầy đủ với hệ thống Core 2020 của FLC eOffice hiện đang được đặt tại đường dẫn tại Trang Đăng Nhập tại địa chỉ https://eoffice.flcgroup.vn.

Hoặc anh/chị có thể tìm trên chợ ứng dụng với từ khóa “eoffice flc“, hoặc trực tiếp vào các liên kết sau:

      1. Bản cho điện thoại Android:➡ play.google.com/store/apps/details?id=com.viettel.voffice.flc
      2. Bản cho điện thoại iPhone:➡ apps.apple.com/vn/app/eoffice-flc-for-iphone/id1448987431?l=vi
      3. Bản cho iPAD:➡ apps.apple.com/vn/app/eoffice-flc-for-ipad/id1448988391?l=vi

Ghi chú: Ứng dụng iOS/Android chỉ dùng cho mục đích xem và phê duyệt, các công việc phức tạp hơn như Trình ký điện tử, tìm kiếm,….chỉ hỗ trợ sử dụng trên bản WEB vì máy tính đảm bảo đầy đủ chức năng.

3. Slide trình bày:

a) Slide trình bày cho Lãnh đạo: ➡ drive.google.com/file/d/1wCZ4mHexCtDml8d2AGToYpgbeOv7eE5z/view?usp=sharing

b) Slide trình bày cho Chuyên viên: ➡ drive.google.com/file/d/1zF889kS1M5NhG1Dqi2a77O6gaK_JKUrN/view?usp=sharing

c) Bộ VIDEO hướng dẫn sử dụng: ➡ youtube.com/playlist?list=PL_mjEJYYPa8ixV_KXNgGuKYJqwvGiB9gv

d) Kênh video hướng dẫn của TT-CNTT Tập đoàn: ➡ youtube.com/channel/UCkkNeo2XNODxK0NI3ZLaoaw?view_as=subscriber

e) Bộ tài liệu Hướng dẫn sử dụng eOffice bản WEB ➡ https://eoffice.flcgroup.vn/eoffice/manual/index.html

f) Bộ tài liệu Hướng dẫn sử dụng eOffice trên iPAD ➡ eoffice.flcgroup.vn/eoffice/manual/so_tay_mobile.pdf

4. Kênh hỗ trợ

a) Kênh hỗ trợ VIBER:

Địa chỉ truy cập kênh: ➡ https://qrgo.page.link/ntemF

hoặc dùng Viber quét mã QR sau

b) Trang web thông tin – hỗ trợ eOffice của Trung tâm CNTT:http://it.flc.vn/eoffice

Trân trọng cảm ơn./.

Mọi vấn đề xin email tới: eoffice@flc.vn